Monthly Archives: July 2018

Vì sao không nên đọc báo Việt nữa

copy from https://thelaton.wordpress.com/2013/12/16/vi-sao-khong-nen-doc-bao-viet-nua/ Ít ra là báo online. Đơn giản lắm, trong khi báo nước ngoài liên tục cập nhật những thứ sáng tạo, cải tiến, có ích – đôi khi… Read more »