Tesla đã đạt được tốc độ sản xuất 5000 chiếc Model 3 mỗi tuần

Những nỗ lực tăng tốc sản xuất đã mang lại kết quả, cuối cùng thì Tesla đã đạt được mục tiêu nâng tốc độ sản xuất lên 5000 chiếc Model 3 mỗi tuần. Một nhân viên của Tesla vừa đăng hình ảnh ăn mừng đạt mục tiêu lên Twitter, cho biết chỉ còn cách vài tiếng là tới deadline nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng đã hoàn thành đúng hạn. Theo kế hoạch, Tesla sẽ cho biết số lượng xe mà họ sản xuất ra trong quý 2 năm nay vào những tuần sắp tới.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Efforts to speed up production making positive result, finally Tesla hit it’s target 5000 model 3 per week. A staff of the company had posted an image celebrating the importance milestone on Twitter. He said they eventually reached the goal. As the plan, Next week, Tesla will announce the capability of model 3 producing in second quarter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *