Đậu nành

      No Comments on Đậu nành

Chính sách thuế nhập khẩu của Bắc Kinh sẽ có tác động lớn nhất lên đậu tương, hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Mỹ sang Trung Quốc trong năm 2017 trị giá khoảng 12,7 tỷ USD. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến với người nông dân Mỹ ở các bang như Lowa và Texas, những bang mà đã ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Việc mua đậu tương ở Mỹ từ Trung Quốc, nước nhập khẩu hạt có dầu hàng đầu thế giới đã giảm trong thời gian gần đây.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The tariff policy of China will mostly affect soybean, the largest agriculture export of USA to China in 2017 priced 12.7 billion USD. This has bad influence with American farmer at few states like Iowa, Texas, that voted for Donald Trump in the presidential election in 2016.

Buying  American soybean from China, the largest import soybean in the world, decreased  in recent time.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *