SpaceX

      No Comments on SpaceX

Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian, viết tắt theo tiếng Anh SpaceX, là một công ty tư nhân về vận chuyển trong không gian có trụ sở tại Hawthorne, California. Công ty được thành lập năm 2002 bởi Elon Musk, một trong những doanh nhân đã sáng lập công ty PayPal. SpaceX đã phát triển các tên lửa đẩy Falcon 1Falcon 9 với mục đích trở thành các tên lửa có thể tái sử dụng được. Công ty cũng đang phát triển tàu không gian Dragon được phóng lên quỹ đạo nhờ tên lửa Falcon 9.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Space Exploration Technology, the abbreviation is Spacex which is the private company specializing transportation in space, located in Hawthorne, California. The company was found in 2002 by Elon musk, the businessman also found paypal. Spacex had developed rockets Falcon1, Falcon 9 which can be re-use. Spacex has developed dragon ship launched into orbit by Falcon 9 rocket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *