Continuous Integration

      Comments Off on Continuous Integration

Continuous Integration: Hiểu đơn giản là dev nên commit code thường xuyên (1 ngày 1 lần), mỗi khi commit lên thì hệ thống sẽ tự build và tự động test sau đó sẽ notify kết quả cho dev và quản lý.

Mục đích của CI

  • GIảm rủi ro khi tích hợp source code của nhiều người khác nhau.
  • Nhanh chóng tích hợp tính năng mới lên sản phẩm từ đó có thể đẩy nhanh được tốc độ release, phù hợp với triết lý agile.
  • Nhanh chóng phát hiện lỗi và người tạo ra lỗi. Từ đó nhanh chóng có bản fix và đảm bảo source code luôn build thành công.
  • Commit nhanh chóng sẽ reduce công sức merge conflict.