Category Archives: Agile

Continuous Integration

Continuous Integration: Hiểu đơn giản là dev nên commit code thường xuyên (1 ngày 1 lần), mỗi khi commit lên thì hệ thống sẽ tự build và tự động test… Read more »