Category Archives: English

SpaceX

Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian, viết tắt theo tiếng Anh SpaceX, là một công ty tư nhân về vận chuyển trong không gian có trụ sở tại… Read more »

Đậu nành

Chính sách thuế nhập khẩu của Bắc Kinh sẽ có tác động lớn nhất lên đậu tương, hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Mỹ sang Trung Quốc… Read more »

Cách sử dụng would

1. Nói về điều giả định, điều tưởng tượng ra. Không chắc nó có xảy ra hay không. – I’d love to live by the sea. Giá mà tôi sống… Read more »

Khác biệt giữa CAN và COULD

Hai động từ khiếm khuyết này đều có nghĩa cơ bản là “có thể”, nhưng cách dùng đôi khi khác nhau một chút. Nói về khả năng của chủ ngữ → dùng CAN cho ngữ… Read more »