Vì sao không nên đọc báo Việt nữa

copy from https://thelaton.wordpress.com/2013/12/16/vi-sao-khong-nen-doc-bao-viet-nua/ Ít ra là báo online. Đơn giản lắm, trong khi báo nước ngoài liên tục cập nhật những thứ sáng tạo, cải tiến, có ích – đôi khi… Read more »

Cách sử dụng would

1. Nói về điều giả định, điều tưởng tượng ra. Không chắc nó có xảy ra hay không. – I’d love to live by the sea. Giá mà tôi sống… Read more »

Khác biệt giữa CAN và COULD

Hai động từ khiếm khuyết này đều có nghĩa cơ bản là “có thể”, nhưng cách dùng đôi khi khác nhau một chút. Nói về khả năng của chủ ngữ → dùng CAN cho ngữ… Read more »

static variable c++

All static member is shared by all objects. All static data is initialized to zero, if no other initialization present . You must definition out side class to use static… Read more »

Git – Resolve merge conflicts

Many time, when we do git push/pull or git merge, we end up with conflicts. In most case, solution to merge-conflicts is as simple as discarding local changes or remote/other… Read more »